So ä Dag am Rhin

 

Str.:

Mir verbringe de Dag hit am Rhin,

will d’ Sunne so Herrlich schient.

D’ Rhinstroß nuf, an’re Tribjagd vorbei,

am Buschkiosk isch noch ä Parkplätzli frei.

De Damme hoch, jetz lüäg mol do hi,

in sinnere ganze Pracht, do ischher de Rhin.

Mir hocke uns ufs Bänkli, un lüäge uns weng um,

de Rhinanus fahrt rum un num.

 

Ref.:

So ä Dag am Rhin, isch wunderschen.

So ä Dag am Rhin, sod nie vergehn.

Ob d’ Sun schient oder s’ Gwittert,

ich kumm immer widder,

fir ä Dag am Rhin.

 

Str.:

Gege de Middag hämma ä Idee

los uns schnell ins Dorf zruck geh.

Mir hole uns ä Kanu un kumme widder zruck.

Dann setze ma’s i an de Säukopfbruck.

An de Schollehitti mache ma ä Paus,

wo de Tauber mit de Elz zämme lauft.

Weng Baquett, weng Käs und weng Wurscht

un ä Bierli gege de Durscht.

S isch doch ä schener Dag, um de Dauber na z’ Triebe,

wo Forelle noch schwimme un Liebelle noch fliege.

 

Ref.:

So ä Dag am Rhin, isch wunderschen.

So ä Dag am Rhin, sod nie vergehn.

Ob d’ Sun schient oder s’ Gwittert,

ich kumm immer widder,

fir ä Dag am Rhin.